За нас

Семинар за хуманитаристи стартира през пролетта на 2014 като инициатива на група докторанти от различни катедри в Софийски университет и продължава да се развива. Идеята бе отчасти вдъхновена от широко разпространена семинарна практика в различни чужди университети, отчасти интуитивно усещана като необходимост отдавна.

Каним магистранти, докторанти и млади учени, независимо от фазата на изследването им. Целта е про боно да си помогнем с обратна връзка между колеги в разнообразни хуманитарни направления, да придобием и усъвършенстваме уменията си за презентиране пред публика, да обменим теоретичен, методологически, както и организационен опит. Идеята ни е, че винаги има някой някъде там из академичните фрагментарни общности, с когото можем да си бъдем взаимно полезни и интересни…

Събитията протичат като отворени сбирки с предварително уточнени (месец за месец) презентатори и теми. Всеки, който подготвя участие в академичен форум (кръгли маси, конференции), представя предстояща или наскоро публикувана статия, част от дисертацията си или етап от изследването си, или разказва за интересен академичен опит в чужд университет, определя сам най-добрия за него формат на презентация и начина на протичане на дискусията. За летния семестър на 2014/2015 г. организираме представянията и дискусиите в ауд. 149 на Ректората на СУ, всеки понеделник от 18:30 ч. Някои сбирки обаче посвещаваме на изцяло организационни въпроси и обсъждания, така че следете обявяваните теми във Фейсбук.

През 2015 г. планираме нови формати събития, серия публични лекции с гост-лектори сред опитните изследователи от различни направления на хуманитаристиката и социалните науки. Stay tuned!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s