Семинар

Събитията в рамките на Семинара са няколко типа: представяния, обмяна на опит и участия на утвърдени специалисти от различни хуманитарни подобласти. Всички събития са със свободен достъп за всеки, който работи по или се интересува от хуманитарни изследвания.

Представянията протичат като сбирки с експозета на докторанти и млади учени, последвани от свободна дискусия. Понякога дискусията и експозето са вплетени ведно, но са възможни и други формати – всичко зависи от презентиращия.

Обмяна на опит означава споделяне на know-how, наблюдавани или използвани практики, детайли от изследователския процес в различна – българска и чужда – академична среда.

В подрубриката “Семинар+” има информация за гостувания на утвърдени преподаватели и значими фигури от хуманитарните и социални науки, които гостуват на Семинара с дискусии по част от изследователските си търсения.

“Киносеминар” е линия събития с прожекция на филм, подбран от модератора ни д-р Стоян Ставру и дискусия, модерирана от него, по казуси, които заедно с публиката откриваме във филма и обсъждаме от юридическо-философска перспектива.

Групата по рецептивни теории се занимава с подходи в теориите на литературата с основен интерес към фигурата на читателя.

Advertisements