Хуманитаристи

Тук ще намериш анотации по текстовете и изследванията на всички докторанти и млади учени, които са представяли част от работата си в рамките на Семинара и желаят да присъстват в платформата. Името на всеки автор е линк към собственото му представяне – разгледай, може да намериш хора от твоята област на интереси или работа.

Твоето резюме, интереси и изследователски търсения могат също да са тук – това е твоята малка лична изследователска сферичка, която, заедно с всички други, съставя голямата сфера на обществените науки 🙂 За повече информация относно публикуването на анотация в тази секция на сайта на Семинара, виж рубриките ни Покани и За нас.

За бързо и лесно намиране на ключова дума, която те интересува, използвай полето Търсене.

g6078

Владимир Игнатов

е докторант в Катедра “Българска литература” във Факултета по славянски филологии на Софийски университет “Св. Климент Охридски” и изследва войната в българската проза между двете световни войни.

g6078

Иван Христов

е доктор по филология, защитил през 2008 в БАН дисертацията си на тема “Кръгът “Стрелец” и идеята за родното”. Повече информация:

Институт за литература, БАН

Личен блог на Иван Христов

g6078

Катерина Кокинова

е докторант в Катедра по славянски литератури във ФСлФ на Софийски университет “Св. Климент Охридски” и изследва авторефлексията в творчеството на Витолд Гомбрович и Владимир Набоков.

Мария Георгиева

е докторант по специалност “Стилистика” – Испанска филология във Факултета за класически и нови филологии на СУ “Св. Климент Охридски” и изследва авторовия глас в научния дискурс на испаноезичната лингвистика.

 

g6078

Мария Делчева

е докторант в катедра “Теория на литературата” и се занимава с миграциите и трансформациите на трансджендър биографията в литературата.

 

g6078

Мария Пилева

е докторант в Катедра “Българска литература” във ФСлФ на СУ “Св. Климент Охридски” и изследва религиозните мотиви в българските преводи на англоезична белетристика през XIX век.

g6078

Николай Метев

е докторант в Катедрата по методика на ФСлФ в Софийски университет и се занимава с особеностите на изучаването на съвременния български роман в средното училище.

Advertisements