“Повторение и митологии: как (не) обясняваме трансформациите?”

От март 2015 година стартира цикъл от ежемесечни публични лекции, организирани от Семинара за хуманитаристи и подкрепени от Културния център на СУ на тема „Повторение и митологии: как (не) обясняваме трансформациите?“.

Вдъхновени от (но не и ограничени до) твърдението на Витолд Гомбрович „Чрез повторение, повторение най-неусетно се създава всяка митология“, водещо за тези срещи ще бъде сговарянето на разнопосочни хуманитарни перспективи към различието и множествеността. С помощта на експерти в различни области от хуманитарните и социални науки ще търсим създаването на митологии при обговарянето на социалните и културални трансформации, в които участваме постоянно и често неусетно. Публичните лекции и дискусиите по тях са четири и покриват много широк спектър от проблеми:

30.03.2015 г., 18:30 ч., Нова конферентна зала: Миглена Николчина, „Темпорални аспекти на видеоигрите“

27.04.2015 г., 18:30 ч., Нова конферентна зала: Стоян Ставру, „Митологията на правата и животните“

21.05.2015 г., 18:30 ч., 243 аудитория: Боян Манчев, „Метаморфоза и желание“

08.06.2015 г., 18:30 ч., Нова конферентна зала: Райна Гаврилова, „Как изобретихме националната си кухня“

Заповядайте!

Advertisements

One thought on ““Повторение и митологии: как (не) обясняваме трансформациите?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s