Status

Чавдар Парушев: „Time and Genre Borders between Science Fiction and Dystopia“

Как специфичен литературен механизъм, изобретен от Платон в „Държавата“, позволява човекът да бъде преустройван в пространство на разказ? Научната фантастика, през хронотопологизацията на настоящето като миналото на едно бъдеще, опитва да очертае полета на иманентност, в които се артикулира човешкото. Чавдар Парушев представя текста си „Time and Genre Borders between Science Fiction and Dystopia“.

Кога и къде: 10.06., 18:00, каб. 149 “Адам Мицкевич” в Ректората на СУ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s