Status

Чавдар Парушев: “Трансхуманистични наративи. Хибридите на Илия Иванов”

На първото събитие от сезон 2014/2015 Чавдар Парушев представя историческия казус около експериментите на съветския биолог д-р Илия Илиевич Иванов по кръстосване на човек и човекоподобна маймуна от 1926–30 г. и потенциалната им връзка с устойчивите за литературата на ХХ век трансхуманистични наративи, в частност темите за “очовечаването” на маймуната и “вмаймуняването” на човека.

Кога и къде: 20.10, 18:00, каб. 155 в Ректората на СУ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s