Status

Илвие Конедарева: „Езикът“ на постмодерния роман („Японецът и потокът“ и „Естествен роман“)

Текстът на Илвие Конедарева разглежда два български романа, определени като постмодерни през идеята на Итало Калвино за множествеността като черта на литературата на новото хилядолетие. Неизменно множествеността се свързва с езика на романа и неговият потенциал да изрази цялостна епистемология за света. Езикът се свежда до формули, които обезличават неговите възможности да изразява определени значения, да въздейства експресивно, да свързва понятията вместо да размива границите между тях. В художествения свят на романите на Златомир Златанов и Георги Господинов се възобновява диалогът за езика. С неговото оживяване се показват рефлексивните възможности на словото.

Кога и къде: 10.11, 18:00, каб. 155 в Ректората на СУ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s