Status

Мария Маринова: “Между традицията и идеологията: въвеждането на гражданските ритуали в малкия град”

Мария Маринова изследва въвеждането на гражданските обреди така, както това се е изисквало от държавната политика по времето на социализма, но и въпроса какви части от църковния ритуал са били пренесени чрез традицията в социалистическата обредност на града. В един малък град недалеч от столицата на България длъжностното лице, което е изпълнявало социалистическите граждански обреди, е съхранила до днес материали, свързани с работата ѝ. Лидия Добревска, която е останала безпартийна, се е опитвала да включва в своята работа елементи от традиционните български обреди. Свидетелство за това са два различни сценария за сватба: в единия доста ясно личат партийните директиви; в основата на другия са традиционни елементи от местната „граовска” сватба. Един доклад на Лидия Добревска, в който тя описва дейността си на длъжностно лице, също илюстрира желанието ѝ да включва традициите в гражданския ритуал. Една официална информация за дейността на градския съвет доказва популярността на гражданските ритуали, които провежда Добревска.

Кога и къде: 17.11, 18:00, каб. 155 в Ректората на СУ “Климент Охридски”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s