Status

Обмяна на опит с Румяна Каишева: „Културен център – СУ“

На тази сбирка за обмяна на опит гостува Румяна Каишева от Културния център към Софийски университет, с която разговаряме за успешните практики на КЦ, за детайли около организирането на широк спектър от събития, за възможностите за партньорство.

Кога и къде: 24.11, 18:00, каб. 155 в Ректората на Софийски университет.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s