Status

Богдана Паскалева: “Квадратурата на кръга и началата на ученото незнание (Николай Кузански)”

Изследванията върху математическите съчинения на Николай Кузански* остават най-често откъснати от изследванията върху философските и теологическите му съчинения. В голяма степен обусловена от трудностите на математическото знание, тази липса на осмисляне на връзката между математика и философия затваря перспективата и пред проучването на едно от основните концептуални открития на Кузанеца – метода, обобщен под названието „учено незнание“. Богдана Паскалева предлага да разгледаме отношението между централния за всички математически съчинения на Николай проблем – въпроса за квадратурата на кръга – и друг един фокус на изследванията, организиран около питането за произхода и обстоятелствата на възникване на идеята за ученото незнание. Това отношение трябва да бъде потърсено в историческия контекст на източниците на математическото и философското знание на Николай Кузански.

Кога и къде: 15.12, 18:00, каб. 155 в Ректората на Софийски университет.

* Nicolaus Cusanus (1401-1464) е юрист, философ, кардинал и астроном, чието противоречиво творчество бележи прехода от средновековна към ренесансова мисъл. В трактатите си (напр. „За ученото незнание”, „За католическото съгласие”, „За виждането на Бога”) развива прогресивни за времето си идеи, както от перспективата на мистик, така и на рационалист, на богослов и теоретик на естествознанието.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s