Status

Обмяна на опит с Катерина Кокинова: „Интелектуална утопия ли е University of California, Berkeley?“

На тази среща разговаряме с Катерина Кокинова за добрите практики, установени в Департамента по славистика в Бъркли, и приложимостта на някои от тях при нас. Ще очертаем също сходствата в административните трудности и преимуществата на СУ. Един разговор за славистиката като славистика и как и защо в САЩ тя е сведена само до русистика.

Кога и къде: 05.01, 18:00, каб. 155 в Ректората на Софийски университет.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s