Status

Владимир Игнатов: „Между дълга и покрусата (военните разкази на Стефан Руневски и Добри Немиров)“

На втората среща на Семинара за 2015 година Владимир Игнатов представя военните разкази на Стефан Руневски и Добри Немиров.

Заявеното тематично и сюжето-поетологично ядро разкрива сложната образна система във военните разкази на двамата писатели, вплитаща в себе си отделните линии на изобразяване на военната събитийност в нейната обхватност и стихийност. Освен това монолитният идеен конструкт предлага тълкуване на битието сред огнената линия в един подчертано умозрителен, мистико-символен порядък, претворявайки художествено екзистенциалните измерения на бойните (съ)преживявания. Авторовите послания и внушения са съобразени с необходимостта от вглеждане във военновременната действителност през генеративния естетически концепт. Така бива проблематизирана индивидуалната човешка съдба, заедно с противоречивото й осъществяване в колектива, осмислени на основата на философските обобщения и нравствено-психологическите проектирания.

Кога и къде: 12.01, 18:00, каб. 155 в Ректората на Софийски университет.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s