Status

Мария Георгиева: „Oбзор на понятията, свързани с автора на научния дискурс“

На следващата среща на Семинара Мария Георгиева възнамерява да ни покаже всички възможни лица на Автора, както и неговите маски – но с оглед на научния дискурс.

Комплексното естество на проблема за автора на научния дискурс налага използването на разнообразни подходи, които интегрират нееднозначно перспективите на различни науки и дисциплини. В резултат на това, както и на обособяването на „сфери“ с различна „пропускливост“ (проникване и обмен) на идеи, авторът на научния дискурс се концептуализира в разнородни посоки и с неравностойна консистентност. Да се определи обемът на понятия като „авторов глас“, „авторово присъствие“, „авторизация“, „езикова личност“, „етос на автора“, „авторова идентичност“ и да се установят възможните връзки между тях е необходима стъпка в изучаването на автора на научния дискурс и в този смисъл, задачата на тази работа е да представи кратък систематизиран обзор на актуалните перспективи към проблема.

Кога и къде: 19.01., 18:00, каб. 155 в Ректората на Софийски университет.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s