Status

Иван Христов: „Радиото и Жената като културни метафори на модерността“

Радиото и жената като културни метафори на модерността – проблемът модерно – контра-модерно в българската литература между двете световни войни

Радиото и Жената като културни метафори на модерността се появяват в България почти по едно и също време. Като институция на модернизацията радиото представлява предизвикателство пред българската традиционна култура. Но същото важи и за Жената. Краят на 20-те години е времето, в което и в България се появява първият професионален писател – жена. През 1935 година бива основано първото българско радио. Настоящата презетация ще анализира подробно както условията за възникване така и ефектите от появата на тези институции. Основните насоки на третиране на темата са: Машината и Държавата, Машината и Бог, Машината и улицата, Жената и войната, Жената и Реформата, Жената и отчуждението, Жената и творчеството.

Кога и къде: 02.02, 18:30, ауд. 155 в Ректората на Софийски университет.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s