Status

Обмяна на опит с Надежда Стоянова: „Организация на научна конференция“

Как се организира научна конференция? Какви са трудностите, с които се сблъскват организаторите? Как (да) се преодоляват тези трудности? Това са част от въпросите, на които ще търсим отговор заедно с гл. ас. д-р Надежда Стоянова на следващата среща на Семинара за хуманитаристи. За основа ще ни послужи Първият международен филологически форум за студенти и докторанти, който се проведе от 13 до 16 ноември 2014 г.

Кога и къде: 16.02, 18:30, ауд. 149 в Ректората на Софийски университет.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s