Status

Обмяна на опит със Зорница Драганова и Мила Станчева: „На терен съм“

На следващата среща на Семинара за хуманитаристи (9.03.2015 г.) Зорница Драганова и Мила Станчева, докторант и магистрант културолози, ще говорят за антропологичната работа на терен с фокус върху визуалните методи в градската антропология. Защо интервюто невинаги е задоволителен метод? Има ли разлика между документалистика и визуална антропология? Какво представлява фотографското есе и лесно ли е да построиш история от статични кадри? Какво действие е „flâner“, кой го измисля и има ли отношение към днешния градски контекст? Има ли граници между естетическото в погледа на „фланьора“, културално-историческия аспект и политическите послания на конкретния терен? Зорница ще разкаже за работата си с активисти на Балканите и истанбулското видео-разклонение на докторантското си изследване. Мила ще представи фотографското начинание „Градски части“, илюстрирайки го с подбрани градски кадри.

Кога и къде: 09.03., 18:30, ауд. 149 в Ректората на Софийски университет.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s