Status

Катерина Кокинова: „Митология на четенето – между хаоса и инструкциите“

На 11 април миналата година виртуалното съществуване на Семинара за хуманитаристи се трансформира в реално. По-късно същия месец беше и първото представяне на Семинара, на което си говорихме за тренирането на читателя при Витолд Гомбрович и Владимир Набоков. Година по-късно отново Катерина ни представя (много) работна версия на свой текст, този път само върху Гомбрович, но в контекста на дисертацията си като цяло. Ще видим как читателят се оказва обесен между хаоса и инструкциите, каква е ролята на повторението в създаването на митологията на четенето и какво общо има всичко това с изследването на авторефлексията в творчеството на Гомбрович и Набоков.
…защото колкото и приятно да е писането на една дисертация, идва момент, след който е крайно наложително тя да бъде завършена

Кога и къде: 06.04. от 18.30 ч. в ауд. 149 “Адам Мицкевич”, Ректорат, СУ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s