Quote

Калин Михайлов: Активиране на смисъла – възможности и граници на християнската лирика

Различни аспекти на отношението литература-християнство са отдавнашен фокус в изследователските интереси на Калин Михайлов. Предложената лекция ще тръгне от някои въпроси, които присъстват в последната му книга “Християнската литература – между вписването и отграничаването”, за да продължи размисъла върху темата и с наблюдения, почерпени от опита да се създаде антология на съвременната българска християнска лирика.

Информация за книгата на доц. Михайлов “Християнската литература – между вписването и отграничаването” (С., УИ “Св. Климент Охридски”, 2013) можете да намерите тук: http://press-su.com/izdaniasearch/6-knigi/263-hristiyanskata-literatura-mezhdu-vpisvaneto-i-otgranichavaneto.html

Кога и къде: 20.04., 18:30 ч. в ауд. 149 „Адам Мицкевич“ (Централна сграда на Ректората на Софийски университет)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s