Status

Симеон Кюркчиев: „Свобода и управляемост. Върху примера на енергийните практики и Ню Ейдж“

На 11 май ще се отправим към една прелюбопитна и малко позната тема – философията и практиката в New Age, за които ще ни говори Симеон Кюркчиев, докторант в катедра Социология в СУ.

New Age е общо понятие. Описва голяма група от практики, които не винаги имат видима връзка помежду си. Въпреки това то служи като събирателно за констелация от практики и вярвания, които почиват на общи предпоставки.
Представянето ще направи опит за разбиране на тези явления от макро и микро перспектива – как една социология на съвременността разбира тези практики и как тези практики описват и мислят човека, как конституират нов тип субектност и нормативност, обещавайки свобода, здраве, духовно развитие, хармония и щастие.

Кога и къде: 11.05., 18:30 в ауд.р149, Ректорат – централна сграда.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s