Публична лекция „Метаморфоза и желание“ на доц. Боян Манчев

През май добавяме още една перспектива към цикъла „Повторение и митологии: как (не) обясняваме трансформациите“, организиран съвместно с Културния център на СУ, с лекция на тема „Метаморфоза и желание“, представена ни от доц. Боян Манчев (НБУ; Берлинския университет за изкуства). В нея той ще предложи по-нататъшно развитие на проекта за „философия на метаморфозата“ с оглед на централния философски въпрос, въпросът за желанието. Концептуалната операция ще бъде осъществена чрез метода на философската фигурология, на основата на прочита на няколко енигматични митични фигури.

Този път мястото на провеждане е различно:
ауд. 243, ет. 2, Северно крило, Ректорат на СУ

21 май 2015 г. (четвъртък), 18:30 ч.

Плакат на събитието

Фейсбук събитие

Информация за цикъла публични лекции

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s