Status

Богдана Паскалева: „Заблуда, подражание, фикция (Платон, Августин, Ингарден)“

На 18 май Богдана Паскалева ще ни разкрие как античната и модерната философска мисъл намират допирни точки, разсъждавайки над проблема за заблудата, подражанието и фикцията.

В началата на античната теория за подражанието може би ще открием много по-силно откроена връзка с модерната теория на фикцията, отколкото изглежда на пръв поглед. Изправени пред фантазматичното изображение или пред поетическата реч, Платон и Августин ще си задават най-сериозни философски въпроси като този за съществуването или за истината. Дали и по какъв начин ще се измъкнат от апориите на поетическото, ще разгледаме този понеделник въз основа на откъс от Платоновия диалог „Софист“ и Августиновия „Разговори със себе си“.

Кога и къде: 18 май, 18:30, ауд. 149 в Ректората на Софийски Университет (Централна сграда, ет. 4)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s