Status

Обмяна на опит с Калоян Цветков: „Младежта в действие“ (разказ от първо лице за проектите по програма „Еразъм +”)“

Знаете ли, че Европейската Комисия предоставя 14,7 млрд. € за млади и амбициозни хора чрез програмата за образование, обучение, доброволческа дейност, младежки обмени и спорт в чужбина „Еразъм +“?
На 25 май Калоян Цветков, докторант в катедра Социално-икономическа география на СУ и член на Общото събрание на НПО Български младежки форум, ще сподели своя личен опит от участването си в проекти по приключилата през 2014 г. програма „Младежта в действие“ и ще разкрие новите възможности, отварящи се с новия програмен период на „Еразъм +“ (2014-2020 г.). В рамките на събитието ще бъдат представени и съществуващи платформи за предстоящи проекти и обмен на информация, някои специфики по структурата на новата програма, както и примери за младежки дейности, които Калоян Цветков е организирал през годините.

Кога и къде: 25 май 2015, 18:30, ауд. 149 в Ректората на СУ (Централна сграда)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s