Status

Обмяна на опит с Николай Янев: „Проекти и измами – престъпления срещу „финансовия интерес на ЕС“

Започваме последния месец на семестъра с Николай Янев, докторант в катедра Социология. Той ще разкаже как проектното финансиране в ЕС създава (“конструира”) нов тип престъпление: посегателствата срещу финансовия интерес на Съюза. Каним Ви да се включите в дискусия, разговор върху това как Европейският съюз изгражда властови механизми като разпределя средства и определя правилата за позволено и престъпно.

Кога и къде: 1 юни, 18:30, ауд. 149, Ректорат (Централна сграда, ет. 4)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s