Aside

Публична лекция „Как изобретихме националната си кухня“ на доц. Райна Гаврилова

Не пропускайте последната за този семестър лекция от цикъла „Повторение и митологии: Как (не) обясняваме трансформациите?“, организиран от Семинара за хуманитаристи и Културния център на СУ.
Този път ще се пренесем в полето на културологията и културната антропология.
Доц. Райна Гаврилова (катедра „Културология“, СУ) ще говори на тема:

„Как изобретихме националната си кухня“

Заглавието на лекцията насочва към едно от вдъхновенията си – прочутата статия на Арджън Ападураи от 1988 г. – но ще се занимава не с готварските книги, а със самия процес на възникване на национална кухня и нейната митология. Ще бъде направен опит да се проследят основните участници в процеса, техните мотиви и стратегии, както и съвременното състояние на българската кулинарна идентичност.

Кога: 8 юни 2015, понеделник, от 18.30 ч.
Къде: Нова конферентна зала, Северно крило, Ректорат, СУ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s