Status

Мария Маринова: „Християнски, традиционни и граждански ритуали в семейната обредност през 70-те години в България – социализиране на дете“

На 12.10. Мария Маринова представя изследването си върху семейната обредност от близкото минало. Анотация на представянето:

Промените в традиционния ритуал „социализиране на дете“ са обусловени от новите законови разпоредби, от модернизацията на обществото и от политическата намеса на управляващата комунистическа партия. Докладът е изграден въз основа на теренни записи от Софийско и Пернишко, отнасящи към периода на развития социализъм. Основният метод на изследване е съпоставителният анализ.

Кога: 12.10., 18:15 ч.

Къде: ауд. 149 „Адам Мицкевич“ в Ректората на СУ (Централна сграда, ет. 4)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s