Status

Рени Манова: „Заглавието на текста – стратегии на осмислянето“

На третата сбирка на Семинара за месец октомври Рени Манова ще предложи интердисциплинарен поглед към заглавието като паратекст, спирайки се на няколко изследователски парадигми, като ще представи обособилите се типологии в рамките на текстолингвистиката и прагматиката на заглавието в два аспекта: комуникативна ефективност и потенциал.

Кога: 19.10., понеделник, 18:15 ч.

Къде: Ауд. 149 „Адам Мицкевич“, централна сграда на Ректората на СУ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s