Aside

„Повторение и идентичностни модели“: културологичен дискусионен панел

Панел I: Културология и антропология

част от лекционно-семинарния цикъл „Повторение и модели: трансформации“, организиран с подкрепата на Културен център към СУ

Откриващият цикъла панел „Повторение и идентичностни модели“ ще се развие на полето на културологията и антропологията. В първата част като гост-лектори се включват доц. д-р Даниела Колева и гл. ас. д-р Галина Гончарова (ФФ, СУ), които ще представят проведени от тях изследвания върху проблемите на идентификацията през (и в) разказ. На какви конструкти на паметта се основава идентичността и как се говори за нея? Можем ли да изведем наративни модели за идентификация? Как разказваме себе си? Втората част на панела ще протече като дискусия по предварително подготвени от модераторите от Семинара въпроси, базирани на препоръчаните от лекторите текстове и техните презентации в първата част.

Програма:
14:00–15:30
„Възпитаване на памет? Случаят Белене“ – доц. Даниела Колева
„Биографичните интервюта като инстумент за изследване на транскултурната памет“ – гл. ас. Галина Гончарова
Катедра „История и теория на културата”, ФФ

15:30–16:00
Кафе пауза

16:00–18:00
Дискусионен модул: модератори Зорница Драганова и Илвие Конедарева
Семинар за хуманитаристи, СУ

seminAr_2015_01 fin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s