Status

Ивайло Найденов: „Предприемаческата дейност на Пулиеви между традицията и модерността (30-те – 60-те год. на XIX в.)“

В края на октомври се отправяме назад към интригуващата история на две от по-малко познатите личности на българското Възраждане.

Във връзка с разработването на темата, посветена на предприемаческата дейност на Пулиеви през Възраждането, са обработени голям брой архивни материали, съхранявани в БИА-НБКМ, НА-БАН и Исторически музей – Карлово: кореспонденция, търговски тефтери, партидни книги, фактури и пр. документи. Именно върху тях се градят основните тези и изводи. Изложението ще се „върти“ около традиционното и модерното в тяхната дейност и предприемачески практики. Ще бъде проследено по какъв начин е функционирала фирмата „Пулиеви-Георгиеви“; каква е била ролята на Христо, Никола и Иван Тодорови Пулиеви (вуйчовците на Евлоги и Христо Георгиеви) в съдружието; какъв е асортиментът на стоките, предмет на „алъш-вериш“; ще бъде засегнат изключително интересния въпрос за отношенията между Пулиеви и Георгиеви; ще бъде изяснен проблемът за мрежата от партньори на Пулиеви, чрез която извършвали своята търговска дейност; способите, посредством които „вербували“ свои агенти.

Кога: 26.10., 18:15 ч.

Къде: 149 ауд. „Адам Мицкевич“ в централната сграда на Ректората.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s