Video

Видео и галерия от панел „Повторение и идентичностни модели“

Доц. Даниела Колева: „Възпитаване на памет? Случаят Белене“ (лекция)

Гл. ас. Галина Гончарова: „Биографичните интервюта като инструмент за изследване на транскултурната памет“ (лекция)

Семинарна част на културологичния панел (дискусия)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s