Status

23.11.2015: Ралица Люцканова: „Места на пресичане: Анджела Картър и Карсън Маккълърс“

!!! Следващия понеделник: по изключение сме в 136 ауд. !!!

На следващата ни сбирка Ралица Люцканова, докторант по история на западноевропейската литература, ще ни представи своя проект върху творчеството на две известни англоезични писателки:

Места на пресичане: Анджела Картър и Карсън Маккълърс

Творчеството на Картър и Маккълърс е обговаряно от различни ъгли. Двете се пресрещат не само в контекста на готическото, но и в местата – буквални и метафорични – на усъмняване в една вездесъща нормативност. Целта на това изследване е да проследи как творчеството на писателките се отразява в темите и проблемите за андрогинното; безгласието и мълчанието; полета като метафора за свобода и бягство; тялото като събирателен фокус на различие. Именно тези „места” са подстъпът към изясняването на механизмите, чрез които текстовете оспорват валидността на нормативното.

Къде: 136 ауд. (Ректорат, СУ, Централна сграда, 3 ет.)
Кога: 23 ноември 2015, 18.30 ч.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s