Aside

Повторение и образователни модели: социологически дискусионен панел

Семинар за хуманитаристи и Културен център на СУ „Св. Климент Охридски“
ви канят на:
цикъл открити семинари Повторение и модели: трансформации
Панел „Социология“: „Повторение и образователни модели“
28 ноември 2015, събота, 14 – 18 ч.
Нова конферентна зала (СУ, Ректорат, Северно крило)
гост-лектори: доц. д-р Петя Кабакчиева (Философски факултет, СУ) и доц. д-р Тодор Христов (Факултет по славянски филологии, СУ; Философско-исторически факултет, ПУ)

Вторият панел „Повторение и образователни модели“ ще отвори перспективи към областта на образованието и образователните политики, разгледани от социологическа перспектива. В първата част доц. д-р Петя Кабакчиева (ФФ, СУ) ще представи изследователски проект „Клопката на (не)подвижността“, фокусиран върху все по-актуалните образователните проблеми, възникващи вследствие от нарастващата мобилност на населенията в България и ЕС. Критически поглед към тези становища ще предложи доц. д-р Тодор Христов (ФСлФ, СУ), който ще потърси властовите ефекти, които идеята за мобилност може би крие.
Двамата лектори ще поставят за дискусия актуални въпроси на средното образование като нарастващата маргинализации на части от българското население, стигматизацията и институционалното пренебрегване на икономически и етнически малцинства, проблемите, които нарастващата мобилност създава за образователния процес, но също така и възможните решения, които подсказва.
Втората част на панела ще протече като дискусия с участието на Семинара за хуманитаристи и публиката, като в хода на тази дискусия ще се опитаме да предложим възможни практически изходи от „клопката на (не)подвижността“.
Програма:
14:00–15:30
„Националната държава и твърдият канон“ – доц. д-р Петя Кабакчиева (катедра „Социология“, ФФ, СУ)
„Гъвкавостта като управляемост“ – доц. д-р Тодор Христов (катедра „Теория на литературата“, ФСлФ, СУ; катедра „Социология и науки за човека“, ПУ)
15:30–16:00
Кафе пауза
16:00–18:00
Дискусионен модул:
модератор – Богдана Паскалева;
дискутанти от Семинар за хуманитаристи.
seminAr_2015_02
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s