Status

Мария Маринова: Трапезата като социализиращ фактор

В последния понеделник на ноември Мария Маринова ще представи рефлексии на традиционната семейна обредност при раждане на дете и
създаване на семейство в периода на социализма и днес.

Съвместната трапеза е изключително важен момент, ознаменуващ промяната в социалния статус на всеки индивид. В традиционното общество задължителна е трапезата при раждането на дете, при създаването на семейство и при смъртта. През различните политически периоди съпътстващите трапезата обреди се променят (религиозните ритуали се заменят или дублират от граждански такива), но тя остава най­устойчивият елемент в семейната обредност. В ХХI в. донякъде се наблюдава обратният процес – граждански ритуали невинаги се изпълняват, нерядко родителите не сключват законен брак и единствената социална санкция, чрез която от обществото се признава както създаденото семейство, така и раждането на първото (а нерядко и единствено) дете, е трапезата по случай неговото кръщене. Докладът е изграден като съпоставка между социалистическата действителност и ситуацията в съвременността.

Кога: 30 ноември 2015, 18.30 ч.
Къде: ауд. 149 “Адам Мицкевич” (СУ, Ректорат, Централна сграда 4-ти ет.)

Заповядайте!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s