„Повторение и лирически модел“: филологически дискусионен панел

Третият и последен панел от поредицата „Повторение и модели“  ще се проведе на 16 януари (събота). Ще се фокусираме върху проблематиката на модела в областта на литературната теория. В първата част доц. д-р Миряна Янакиева (ИЛ, БАН) ще говори за повторението в лирическата творба, при което повтореното никога не връща към същото, а винаги е вече нещо друго, изместено от себе си. След това доц. д-р Дарин Тенев (ФСлФ, СУ) ще представи концепцията си за литературнотеоретичен модел въз основа на стихотворни и лирически творби. Общата изследователската перспектива ще бъде насочена към въпроса за приложимостта на понятията за повторение и модел във филологията и ще разглежда отношението между модел и жанр, модел и художествена цялост, модел и стихова организация, повторение и звукова структура.

Втората част на панела ще протече като дискусия с участието на Семинара за хуманитаристи и публиката. В тази по-неформална част ще се опитаме да изработим теоретични модели за определени лирически произведения.

Кога: 16 януари 2016 г., 14 ч.
Къде: Нова конферентна зала, Ректорат

Програма:

14:00–15:30
„Повторението невъзможно?“ – доц. д-р Миряна Янакиева (ИЛ, БАН)
„Повторение и модел в лириката“ – доц. д-р Дарин Тенев (катедра „Теория на литературата“, ФСлФ, СУ)

15:30–16:00
Кафе пауза

16:00–18:00
Дискусионен модул:
модератор – Катерина Кокинова;
дискутанти от Семинар за хуманитаристи

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s