Status

Катерина Клинкова: „Време и образ: Бергсон и Дельоз“

На втората ни среща през януари Катерина Клинкова ще представи докторантското си изследване, което има за цел да покаже, че традиционните характеристики са не просто недостатъчни, но и пречат на разбирането ни за образ, „застопорявайки“ го в статични конструкции, които противоречат на естеството на литературата. Ще бъдат разгледани спецификите на неговата динамична, активна природа, на съществуването, особеното ставане, което образът осъществява в себе си и за себе си. Ще бъде обърнато внимание и на времето, в което образът битува. Фокусът тук е не върху актуализирането на образа при читателската рецепция, а върху виртуалното измерение на екзистенция при Бергсон и Делъоз. Този анализ е скромен опит за онтологизация на литературния образ в рамките на произведението.

Кога: 18 януари 2016 г., 18:30 ч.
Къде: ауд.149, ет. IV, Ректорат

Очакваме ви!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s