Status

Божана Филипова: „От романтизъм към модернизъм: трансформации. Проектът „Одисей“

Идния понеделник Божана Филипова ще представи дисертационното си изследване върху Джеймс Джойс и по-широката проблематика за романтизма и модернизма в литературата:

Около общия въпрос за романтическите следи в текста на романа „Одисей” на Джойс ще се положат двете по-общи теоретико-исторически рамки: 1. на отношението на романтическото понятизиране и модернистката поетика и практика; 2. на онтологията на модерната митология и на централното място на фрагмента в нея. Като се тръгне от хипотезата на изследването (за близостта, но и за непрестанното оттласкване от наследството на романтизма), ще се изясняват трудностите при описанието на трансформациите и методологическите възможности. Ще се представят крайните резултати от изследването както фокусно върху Джойс, така и по-широко исторически (върху отношението романтизъм/модернизъм) и теоретически върху модерния митопо(й)езис.   

Кога: 8 февруари 2016 г., 18:30 ч.

Къде: ауд. 149, ет. IV, Ректорат

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s