Status

Мария Попковачева: „Опит за дефиниране на индивидуалните и колективни емоции в политическия процес“

В допълнителния февруарски ден ще се занимаваме с изследването на Мария Попковачева върху ролята на емоциите в процеса на взимане на политическите решения.

Скорошни открития в областта на невронауките показват, че емоциите са неизменна част от политическия процес, защото те участват във вземането на решения, както от страна на политиците, така и от страна на обикновените граждани. Често, обаче, емоциите са обвинявани за лоши политически избори и поведение, защото по характер те са неуправляеми, променливи, изпълнени с предразсъдъци, неизмерими и др. От друга страна, емоциите са лепилото, коeто сплотява общността и спусъкът, който я изстрелва към реализирането на достойни цели. Как да станат тези вторите, позитивни резултати от ролята на емоциите в политическия процес, доминиращи?
За да се отговори на този въпрос трябва да се конструира дефиниция на индивидуалните и колективни емоции в политическия процес. Целта на моята презентация е да прегледа наличните теоретични и описателни рамки, които предлагат дефиниция на емоциите, да ги критикува и, базирано на тях, да направи свой опит за дефиниция.
Къде: 149 ауд. “Адам Мицкевич”, Ректорат, СУ, Централна сграда, 4 ет.
Кога: понеделник, 29.02.2016, 18.30 ч.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s