Quote

Хаос, редакторски манифест (πродължение)

На 7 март (по изключение от 19 ч.!) имаме удоволствието да ви поканим на едно специално събитие:

Хаос, редакторски манифест (πродължение)

π е отворена група за съвместни действия в областта на поезията и философията, включваща на този етап Камелия Спасова, Огнян Касабов, Юнуз М. Юнуз, ВБВ, Димитър Божков и Мария Калинова. Инициативата се породи от желанието да се осмисли съвременното състояние на българската (но не само) литература и култура, както и тяхното вероятно бъдеще. За тази цел написахме заедно манифест, който беше публикуван на 15 юли 2015 г. в „Литературен вестник“, а сега може да се прочете и в този самостоятелен сайт:http://314etc.com/chaos/.

тезиси на π
1. Принципът на флуктуацията е хаосът. От хаоса – ред, от хаоса – безредие.
2. Мъртвото е добра почва.
3. Редакциите са по-ценни, по-продуктивни от редукциите.
3,14159…
5. Езикът е материален, веществен и се съпротивлява; той самият е начин за съпротива.
6. Трябва периодично да се минава отвъд езика: мисъл – слово – дело.
7. Литературата дава смисъл. И експериментира с границите на безсмислието.
8. Литературата е далечина и територия.
9. След (тоест преди) литературата-като-нововременски-проект идва езикът, словесността и книжнината.
10. Истински кризисната точка на българската литература ще бъде (отново) съдбата на българския език. Националната литература има три големи слепи петна: българската литература, писана (на други езици) извън България; наличието на поне два други големи езика освен официалния; и отношението към литературата на македонски.
11. Съвременната литература пропусна прехода: улови политическото, но не и социалното.
12. Най-същественото събитие в българската литература за последните 15 години е, че тя преживя медийно-пазарна нормализация и институционализация. Този процес ще се засилва.
13. Днес поезията преодолява опозициите (А срещу не-А) чрез материалността и случайността.
14. Литературата се срещна с машината. Разграничаваме простото подражание на машините от хаотичното подражание в литературата.
15. Възвишеното сега функционира консервативно (и реанимира въображаеми йерархии), затова се обръщаме към радикално хаотичното.
16. π е снето многократно: 1905, 1995, 2015.
17. Всичко възможно ще се случи.

Кога: 7 март 2016 г., 19 ч.
Къде: ауд. 149, ет. 4, Ректорат

Не пропускайте!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s