Status

Георги Илиев: Митът, метафизиката и етиката на новото: Адорно, Бенямин и Кафка

С пролетта идват метафизиката и новото: на 21 март Георги Илиев предлага изследователската си перспектива по отношение на Бенямин, Адорно и Кафка. Фокусът на представянето ще бъде върху две есета, посветени на творчеството на Франц Кафка – едното от тях е на Теодор Адорно, а другото на Валтер Бенямин. И двете представляват търсене на значението на Кафка за проекта на критическата теория, на неговия потенциал да обогати социалната критика. Адорно и Бенямин използват Кафка като пример в своята критика на метафизическата традиция. Те проследяват неговите дълбинни и експлицитни препратки към света на мита. В критическата теория от традицията на Франкфуртската школа важно място заемат и епистемологическите модели в творчеството на чешкия автор, които се свързват с властовите. Дилемата дали Кафка е критик на идеологията или ироничен поддръжник на статуквото се оказва ключов казус на политическата теория и етиката.

Кога: 21 март 2016, 18:30 ч.

Къде: Ректората на Софийски университет, ауд. 149 (Централна сграда, 4 ет.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s