Aside

Хуманитаристика по диагонал: динамика на научните полета

На 11 април 2016 г. Семинарът за хуманитаристи става на цели две години!
С подкрепата на Културния център на СУ тогава започва и дискусионният ни проект „Знание по диагонал“, който цели да изведе темата за трансформациите на знанието от първите ни два съвместни проекта на авторефлексивно равнище. Ще предложим за обсъждане различни разбирания на метафората за „знанието по диагонал“: като съкращаване, ускоряване, опростяване, но и като свързване и диалог.

На първата кръгла маса „Хуманитаристика по диагонал: динамика на научните полета“ сме поканили Антоанета Колева, Красимира Даскалова и Андрей Бояджиев. С тях ще обсъждаме мястото на хуманитарните дисциплини в съвременната академия, глобалните проекти за академичен обмен и сътрудничества, проблемите на книгоиздаването и периодиката в сферата на хуманитаристиката, формите на академично писане и изяви, навлизането на дигиталните технологии и медиите в академичния свят.

На какви трансформации е подложено знанието днес?
Отговори ще търсим заедно
на 11 април 2016 (понеделник), 18 ч.
в Нова конферентна зала (СУ, Ректорат, Северно крило)

Следващо събитие от проекта:
кръгла маса „Диалог по диагонал: медии, общество, култура“
6 юни 2016, понеделник, 18 ч.
Нова конферентна зала (СУ, Ректорат, Северно крило)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s