Status

Полимира Митева: Влияние на предразсъдъците върху социално-политическата подкрепа на българите спрямо малцинствени групи в страната

На 25 април в Семинара за хуманитаристи ще говорим за психология на предразсъдъците с Полимира Митева, докторант в Института за изследване на населението и човека към БАН. Тя ще представи свой актуален текст:

Статията разглежда влиянието на явните предразсъдъци върху изпитването на негативни емоции от страна на българското мнозинство (N=576) към двете най-големи малцинства в страната ( турци и роми ) по модел на Смит (1993) за медииращата роля на емоциите, при формирането на предразсъдъци. Също така е изследван ефектът на модерация на скритите и явни предразсъдъци от страна на мнозинството при връзката на етническа идентификация и национализъм с подкрепящи малцинствата социални политики (Druckman, 1994; Leyens, Cortes, 2003).

Кога: 25.04.2016 г., 18:30
Къде: 149 ауд. в Ректората на СУ, ет. 4 (Централна сграда)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s