Quote

Иван Драгоев: Вердиев прочит на Аристотеловото определение за робството

На 16 май с лекция от рубриката Семинар+ ни гостува Иван Драгоев – философ, кореспондент на Centre LUIS GERNET, автор на няколко книги. Той ще ни представи своите идеи по устойчивостта на връзката между робството и господството:

В книга I, 4, „Политика“ Аристотел определя семейството като състоящо се от три вида взаимоотношения: господар – роб, мъж – жена, баща – дете. Интересното е, че отношението господар – роб, разбирано като отношение на собственост, ще определи в продължение на векове останалите два вида. Робът се мисли като одушевен инструмент и като напълно принадлежащ на господаря.
Това отношение към роба и впоследствие към жената, се превежда към притежателно и собственическо отношение към нея – особено красноречив пример намираме в операта „Травиата“, и по-точно в думите на Алфредо – „Ако беше моя, щях да ти осигуря сладък живот“. Анализът на тази фраза ще ни позволи да питаме не само върху собственическото отношение мъж – жена, но и де факто върху робската екзистенциална позиция на куртизанката. Ще анализираме методите за дресировка на една куртизанка и ще ги сравним със стратегиите, използвани за пречупване на волята на затворниците и превръщането им във вещи от SS-хитлеристите в концентрационните лагери.
В крайна сметка, с Хана Аренд, Гунтер Андерс, Примо Леви, Жоржо Агамбен и Цветан Тодоров ще се опитаме да разберем „баналността и посредствеността на злото“ и отговорността на сутеньорите, клиентите и обществото като цялост за поддържането посред XXI век на отношения господар – роб и техните импликации по отношение на типа политически системи, в които живеем.

Кога: 16 май, 18:30 ч.
Къде: ауд. 149, Ректорат на СУ (Централна сграда, 4 ет.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s