Status

Константин Колев: Статусът на жената във викингското общество и съзнание

На 23 май в Семинар за хуманитаристи ще гостува Константин Колев, който ще ни представи своята изследователска тема: позицията на жената в Скандинавския Север и разликите при конструирането на социалните роли при викингите от една страна, и в други култури от Западна Европа – от друга. Ето и неговото кратко резюме:

През античността и средновековието жената на практика не притежава граждански права. Подобно неравенството между половете е било характерно за много страни от Европа, но не за всички. Както ще видим, ролята на жената във викингското общество и съзнание е доста по-различна. Основен акцент е поставен върху значението и уважението, което викингите са имали към своите жени в периода между 9 и 11 век. За разлика от останалата част на Европа, където жената е заемала второстепенна роля през Средновековието, в Скандинавия тя е била важна обществена фигура, която замествала мъжа в управлението на рода и общността поемала е широка отговорност и се е грижела за стопанството и се е проявявала и като воин.

Кога и къде: 23 май, 18:30 ч., ауд. 149 в Ректората на СУ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s