Филип Стоилов: Ничият глас на разказа

На 30 май ще се отправим към интересния свят на наратологията с докторантското представянена Филип Стоилов, който ще говори за трансформацията на гласа на повествованието от структурноопределящ до разтворен в наративна множественост:

От всички основни елементи на повествованието именно “разказваческият глас” става средоточие на множество спорове и конфликтни интерпретации в полето на наратологията, които в крайна сметка осигуряват развитието й извън тесните рамки на структурализма, превръщайки я в неизменна част от “теориите за текста”. Разказът вече не се мисли като съвкупност от структурно-функционални похвати, а като сложна система от изкази, чийто организационен принцип е белязан от отсъствието на централна инстанция – “гласът”, който разказва се превръща в един вид “субстанция”, която поема в себе си формите на времето, модуса и фокализацията и се осъществява като действие на едно “безразлично различие” (М. Бланшо), неминуема модификация на всеки личен глас.

Очакваме ви!

Кога: 30 май 2016 г., 18:30 ч.

Къде: 149 ауд., Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“ (Централна сграда, ет. 4)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s