Aside

Диалог по диагонал: медии, общество, култура

Семинарът за хуманитаристи и Културният център към СУ „Св. Климент Охридски“ канят на: кръгла маса* на тема

Диалог по диагонал: медии, общество, култура

участници: Наталия Христова, Нели Стоева и Орлин Спасов

и модератори от Семинара за хуманитаристи

06 юни 2016, понеделник, 18 ч.

Нова конферентна зала (СУ, Ректорат, Северно крило)

На кръглата маса, в дискусия с гости и публика, ще поговорим по въпроса:на какви трансформации е подложено знанието днес? Поставяме интерпретационната призма на метафората за информирането, възприемането, разбирането „по диагонал“. „Диагоналността“ на знанието може да се отнася както до неговото съкращаване, ускоряване, опростяване, така и до възможностите на новите комуникационни технологии, повишената мобилност на хора и информация, свързването и диалога.

Във втората кръгла маса, озаглавена „Диалог по диагонал: медии, общество, култура“, ще използваме за фокус тази метафора, за да дискутираме отношението между съвременните медии и знанието.

Заедно с гостите Наталия Христова, Нели Стоева и Орлин Спасов ще обсъждаме проблеми като диалога между медиите и обществото, дигитализацията на знанието, идентичността в социалните мрежи, новите технологии в образованието, политиките за култура.

*Събитието е част от дискусионния проект Знание по диагонал

 

Advertisements