Status

Илвие Конедарева: Канонът в огледалото на съвременната литература

Време е за новата академична година на Семинара! Мястото отново е ауд. 149 “Адам Мицкевич” (Ректорат на Софийски университет, Централна сграда, ет. 4), а началният час – 18:30. Откриваме на 10 октомври с представянето на Илвие Конедарева:

Канонът в огледалото на съвременната литература
Взаимодействието между класическо и модерно в преподаването на литераура в училище

Разместването на пластове на литературната класика става не без намесата на критическото преосмисляне на Канона, не без идеологическия товар на различните времена, обагрили и литературата. Как обаче „остават“ традиционните теми в литературата? (Въпросът тук е именно как, а не какво остава.) В механизмите на преосмисляне на Канона се включва и самата художествена литература. Така играта на взаимодействие между класическо и съвременно става динамична и значима както за литературния процес, така и заради възможността да се види състоянието на съвременната литература.


По какъв начин това се отразява в учебниците по литература? Как учителят успява да покаже този „нов поглед“ за литературата? 
Основното питане, което този текст поставя, е как се преподава съвременна литература в училище – по какъв начин тя би могла да обговори проблемите на литературната класика в контекста на средното образование.


Отговорите ще търсим във възможностите на един съвременен български роман да „разговаря“ с традицията на много нива.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s