Quote

Стефан Попов: Разпадане на политически тела

На 7 ноември ви каним на първото за тази година събитие от линията ни Семинар+. Ще се срещнем със Стефан Попов, който ще говори за анализа си на процесите в няколко големи съвременни структури, представен в наскоро публикуваната му книга „Атлантис. Дезинтеграция на политически тела“.

Днес идеята за разпадане на политически форми е по-реалистична и по-често наблюдавана в международен план, отколкото идеята за интеграция. Нещо повече, все повече откриваме, че колапс на политически тела протича най-често отвътре, по причини, заложени в тяхното собствено устройство, а не поради традиционни военни атаки отвън.

Атлантис (Атлантида) е мит за общество, което потъва вътре в себе си без външна причина. Този тип вътрешна дезинтеграция е централната тема на предлаганите анализи. Атлантис е един от многото разкази за изчезнали общества. Той наподобява мита за Содом и Гомор, които също имплозират поради божественото наказание. Но разказът за Атлантис е по-представителен за европейската културна история. Всяка нова епоха дава своя версия на основанията за катастрофата на една цяла цивилизация и смисъла на това събитие.

Лекцията представя пет профила на политически тела, които се дезинтегрират или носят висок риск за разпадане: СССР/Русия, Югославия, Украйна, Македония, Европейския съюз.
Съветският съюз е разгледан като екстатично имперско тяло с архаична неспособност да се помести в свои устойчиви граници. Неговата експанзивна натура е продължена и осъвременена от Русия. Югославия е изначално ориентирана към своя колапс поради опита си да бъде многонационална федерация. Украйна е разбрана като първично раздвоена. Тази представа съответства на нейното хилядолетно име като указващо място по границата, на края. Македония по замисъл и произход е постоянно недовършено политическо тяло. Европейският съюз е необичайна и неопределена политическа форма. В зависимост от посоката си на развитие рисковете за дезинтеграцията й може значително да нараснат.

Кога: 7.11., понеделник, 18:30 ч.
Къде: 149 ауд., Ректората на СУ (Централна сграда, 4 ет.)
________________________________

Информация

Стефан Попов (1957) е доктор по философия и социални науки от New School for Social Research, Ню Йорк (1996) и доктор на философските науки от СУ „Св. Климент Охридски” (2015). Има едногодишни специализации по международни наказателни трибунали (Виена, 1994), международни режими за сигурност (Вашингтон, 1999), конституционна политика (Фрибург, 2003), понятия на публичната политика (Виена, 2011 – 2012). Автор е на Атлантис: Дезинтеграция на политически тела (Обсидиан, 2016), Obiectum purum: Увод във феноменологията на Рене Декарт (Литературен вестник, 2015), двутомника Публичен процес: статии (Сиела, 2015), Витгенщайн: Аналитика на мистическото (Алтера, 2008), Глобални режими за сигурност в ХХI век (Атлантически клуб, 2002). Директор на „РискМонитор” (от 2007).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s