Quote

Семинар + | Николай Чернокожев: Визуални стереотипи – погледи и образи

Изложението на това представяне от серията ни Семинар+ ще се концентрира върху живота и тиражирането на една от най-популярните (позитивни) фигури, свързани с България – розата.

Розата и особено розобера като време, в което хора и места се сдобиват с други, сякаш надвсекидневни, ореоли, обгърнати са от ухания и мечти и т.н.

На срещата ни на 15 ноември проф. Николай Чернокожев ще опише какво виждат и усещат немскоезичните пътешественици; как го рисуват и разказват.

Къде: 149 ауд., 4 ет. на Ректората на СУ (Централна сграда)

Кога: 15.11.2016 г., понеделник, 18:30 ч.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s