Quote

Семинар+ | Васил Видински | Случайности: историческа типология

Откриваме годината със Семинар+ (по изключение от 19 ч.!) и неслучайния ни гост Васил Видински, който ще представи изследването си „Случайности: историческа типология“:

Какво може да се каже за случайното? Какви са типичните подходи, представи и дискурси за неговото осмисляне във философията и науката? Ще бъдат представени напреженията между историческото развитие и концептуалното осмисляне на пет различни понятия на случайност. Анализът тръгва от класическите примери – Платон, Аристотел, Кант и Хегел – и стига до съвременния контекст на случайността, който е представен през теорията на вероятностите и теорията на сложността. Тази обща историческа типология включва и парадигмата срещу случайността, която има теоретична, културна и дори органична природа.

Васил Видински е преподавател в катедра „История на философията“ (СУ „Св. Климент Охридски“). Изследователските му интереси са в областите философия на науката, философия на културата и съвременна философия. Автор е на монографията „Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт“ (2011) и е съставител на антологията „Philosophia Naturalis. Първа част: време, пространство, тяло и движение в началото на Новото време“ (2014).

Дискутанти: Димитър Божков, Огнян Касабов

Кога: 9 януари 2017 г. (понеделник), 19 ч.
Къде: ауд. 149 „Адам Мицкевич“ (Централна сграда, ет. 4, Ректорат, СУ)

Обърнете внимание на променения начален час: 19:00.
Не пропускайте!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s