Quote

Семинар+ | Кристиян Енчев: По следите на освободеното време

Започваме летния семестър на 20 февруари със Семинар+ и гост Кристиян Енчев, който ще говори за „безсилието“ на въображението:

„По следите на освободеното време: „безсилието“ на въображението“
В изложението си ще се опитам да представя идеята за „пречупено“ въображение – разцепването му на сила и безсилие. Сила – доколкото един образ в своята пластичност получава като придатък към собствения дефицит за предзададена репродукция (повторение) освобождаване за родство. Безсилие – самото въображение влиза в контакт с невъзможното: то самото е невъобразимо. Елементът на сингуларност откъм въобразяващ субект действа отслабващо на въображението, прави го „слабо“ спрямо самата сингуларна конкретика, това е „слабост на“ тази точно (субектна) сингуларност. Безсилието на въображението, от своя страна, носи непредопределена възможност за сродявания на образни съдържания като „освободено време“.

Кристиян Енчев е доцент в Института за изследване на обществата и знанието към БАН. Автор е на философски студии и статии, както и на монографичните изследвания: „От интенционалност към интензионалност. Логическият път на виртуалисткия трансцендентализъм“ (2009), „Логика и социални критически онтологии“ (2010).

Кога: 20 февруари 2017 (понеделник), 18:30 ч.
Къде: ауд. 149 „Адам Мицкевич“ (Централна сграда, ет. 4, Ректорат, СУ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s