Aside

6 март 2017: Симулацията и симулакрумът у Бодрияр

Първа среща на Симулакрум и хиперреалност

Симулакрумите са копия на неща, които или не съществуват повече, но копията (знаците, образите) ги представят като все още налични; или никога не са съществували, но знаците/образите се представят като вторични на някакъв оригинал.
Постепенно истинността на образа измества тази на реалността, защото се представя с по-положителни/желани качества от реалността; на последната започват да се атрибутират нежелани, лоши качества. В третата фаза на симулация образът е представян за реален обект; реалността се измества от конструкта. Четвъртата фаза на симулацията означава пълно установяване на режим на симулакрум: образът се приема напълно като реалност и няма как да се разбере дали такава изобщо има. Затова ще говорим и за редактиране на неизбежната хиперреалност, която може да бъде както манипулираща, така и освобождаваща.

Кога: 06.03.2017, 18:30 ч.

Къде: 149 ауд., Ректорат на СУ (Централна сграда, ет. 4)


Симулакрум и хиперреалност
Интердисциплинарна работна група

Експеримент за съчетаване както на теоретично и конкретно, така и на различни дисциплини. Групата е отворена за всички хуманитаристи с интерес около обсъжданите теми.

За актуална информация за срещите – този линк.

Семинарът във Фейсбук

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s